Procesā

Biedrība „Zinībsaite” kļuvusi par Annas Lindes fonda Latvijas nacionālā tīkla organizāciju. Annas Lindes fonds apvieno ap 3000 organizācijas no 43 valstīm – gan nevalstiskās organizācijas, gan universitātes, asociācijas, sabiedriskās iestādes, bezpeļņas organizācijas, pašvaldības un uzņēmumus. Latvijas nacionālajā tīklā šobrīd darbojas 33 organizācijas.

 

Meklēšana

Projekts «Establishing C:ntact...»

SpogulstastiBiedrības „Zinībsaite” meitasorganizācija Lādes Inovāciju un attīstības fonds 2011.gadā realizēja ES finansētu projektu programmas „Eiropa Pilsoņiem” ietvaros – „Establishing C:ntact between Limbazi and Frederiksberg”.

Saite uz projekta mājaslapu.

Projekta aktivitātes tika īstenotas Latvijā, Limbažu novadā un Dānijā, Kopenhāgenas Frederiksbergas pašvaldībā.  Projekts ilga deviņus mēnešu - no 2011.gada 1.aprīļa līdz 2011.gada 31.decembrim.

Projekts bija vērsts uz integrācijas un izglītības metožu pieredzes pārņemšanu no Dānijas partneriem nolūkā sekmēt pedagogu, pašvaldības un neformālās jeb interešu izglītības speciālistu, kā arī skolu jaunatnes iesaistīšanos pilsoniskās sabiedrības attīstības procesos. Tā kā programmas „Eiropa Pilsoņiem” virsmērķis ir dot iespēju iedzīvotājiem sadarboties un piedalīties visdažādākajās aktivitātēs, sekmējot saliedētākas Eiropas cilvēku savstarpējo sapratni, šajā projektā galvenie akcenti tika likti uz teātra kā metodes izmantošanu dokumentālu stāstu veidošanā un šīs metodikas nodošanu Limbažu novada attiecīgās jomas speciālistu lietošanai.

Lasīt tālāk...

 
Šobrīd tiešsaistē
Šobrīd klātienē ir 1 viesis 
Logs uz parku